Εγκρίθηκε την Πέμπτη 29/7/2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που κατατέθηκε και εγκρίθηκε πρώτο, θα κατανέμει συνολικούς πόρους 26,2 δις ευρώ (20,9 δις ευρώ κοινοτική συνδρομή και 5,3 δις ευρώ εθνική συνεισφορά) στους πέντε ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής:

  • τον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό,

  • την ενεργειακή μετάβαση και τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις,

  • τις υποδομές μεταφορών,

  • το ανθρώπινο δυναμικό και

  • τις χωρικές επενδύσεις.

Σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ 2014-2020 οι κυριότερες αλλαγές είναι η αύξηση των πόρων κατά 2,2 δισ. € για τα 13 ΠΕΠ, από 5,9 δισ. € σε 8,1 δισ. €, το νέο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα με δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων, η ύπαρξη Διακριτών Προγραμμάτων, για την Δίκαιη Μετάβαση, για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό με ενισχυμένους πόρους, για την Πολιτική Προστασία και για το Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια, η ενίσχυση και αναβάθμιση του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης για την θεσμική και διαχειριστική ικανότητα των δικαιούχων και των φορέων υλοποίησης και η βελτιστοποίηση του πλαισίου διαχείρισης και συντονισμού για τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.

Για δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101

Επικοινωνία

Σχετικά Άρθρα