ΕΣΠΑ 2021-2027
digital-marketing
building

Εταιρεία / Ποιοι είμαστε

Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ, με διακριτικό τίτλο GeoLink, στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, γεωπόνων, οικονομολόγων και μηχανικών, με επιστημονική κατάρτιση υψηλού επιπέδου και μακρόχρονη εμπειρία στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και την υλοποίηση επενδυτικών επιχειρηματικών σχεδίων. Παράλληλα η εταιρεία διατηρεί συνεργασίες με μεγάλο αριθμό φορέων (Πιστοποιητικοί Οργανισμοί, Επιστημονικά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις κ.α.) που καλύπτουν μεγάλο φάσμα τομέων και δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών και το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

desk-computer

Αξίες  / Γνωρίσματα / Χαρακτηριστικά

Εμπειρία και Επαγγελματισμός.

Η μακρόχρονη επιτυχημένη ενασχόληση μας στο χώρο και η ειλικρίνεια στις επαγγελματικές μας σχέσεις αποτελούν εχέγγυα καλής συνεργασίας.

Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα.

Υποστηρίζουμε τις επιδιώξεις και τους στόχους των πελατών μας, με σύμμαχό μας την ποιότητα της δουλειάς μας, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία των επενδυτικών προτάσεων.

Αξιοπιστία και Υπευθυνότητα.

Υλοποιούμε με συνέπεια τα έργα που αναλαμβάνουμε, πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος