Το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER αφορά την περιοχή που καλύπτουν τα διοικητικά όρια των Δήμων Χαλκιδέων (εκτός Δ.Κ. Χαλκίδας), Ερέτριας (εκτός Δ.Κ. Γυμνού και Τ.Κ. Σέτας), Διρφύων – Μεσσαπίων (εκτός Δ.Κ. Ψαχνών και Τ.Κ. Αγ. Αθανασίου, Αμφιθέας, Βούνων, Θεολόγου, Καθενών, Καμπιών, Λούτσας, Μίστρου, Πάλιουρα, Πισσώνα, Πούρνου, Στενής, Στροπώνων, Άτταλης, Κοντοδεσποτίου, Κυπαρισσίου, Μακρυκάπας και Σταυρού), Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας (εκτός Τ.Κ. Κουρκουλών και Κερασέας) και Ιστιαίας – Αιδηψού (εκτός Τ.Κ. Βουτά, Κοκκινομηλέας και Κρυονερίτη). Στοχεύει στην προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στη στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

  • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους.
  • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Γίνονται δεκτές και εταιρείες υπό σύσταση.

Ποσοστό χρηματοδότησης

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της καθορίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών σε ποσοστό 50%.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 €, (100.000 € για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες). Το κατώτατο όριο προϋπολογισμού των ενισχυόμενων δράσεων είναι 20.000,00 € για το σύνολο των δράσεων.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο ανώτατο ποσό ενίσχυσης των 200.000 € Δημόσιας Δαπάνης για ενιαία επιχείρηση και στο ποσό των 100.000€ στην περίπτωση επιχειρήσεων που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

Επιλέξιμες επενδύσεις

  • Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς
  • Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
  • Δαπάνες στον τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας
  • Αγορά ή αναβάθμιση εξοπλισμού
  • Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς πρώτων υλών και προϊόντων ή μέσων εσωτερικής μεταφοράς
  • Αγορά και χρήση άυλων παγίων στοιχείων
  • Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • Γενικές δαπάνες

Περίοδος υποβολής

Έναρξη υποβολής την Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13.00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 16.00.

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101

Επικοινωνία

Σχετικά Άρθρα