Τρία νέα προγράμματα για νοικοκυριά, νέους και επιχειρήσεις, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναμένεται να ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα  συμβάλλοντας στην αναβάθμιση και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το:

Α. «Εξοικονομώ για νοικοκυριά», προϋπολογισμού περίπου 300 εκατ. ευρώ για το 2023. Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και οι παλαιότερες κατοικίες.  Κριτήριο υπαγωγής στο νέο πρόγραμμα για τα νοικοκυριά θα είναι οι βαθμοημέρες (ακραίες καιρικές συνθήκες ανά περιοχή).

Επιπλέον αναμένεται να διατηρηθεί ο στόχος για εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε κατοικία και για την άνοδο τριών ενεργειακών κλάσεων μετά τις παρεμβάσεις του προγράμματος.

Β. «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για νέους  από 18 έως 39 ετών με προϋπολογισμό περίπου 350 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 200 εκατ. ευρώ αφορούν το σκέλος του «Εξοικονομώ», ενώ για το σκέλος του «Ανακαινίζω», τα 50 εκατ. ευρώ προορίζονται για τις επιδοτήσεις και τα 100 εκατ. ευρώ για τα χαμηλότοκα δάνεια), για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται επιδοτήσεις που φθάνουν έως και το 75% ή το 90% με το μπόνους 15% της αποκέντρωσης για τις παρεμβάσεις που αφορούν στην ενεργειακή εξοικονόμηση της κατοικίας, ενώ για το κομμάτι της ανακαίνισης φθάνει έως το 30%.

Για το σκέλος «Εξοικονομώ», ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 22.500 ευρώ, ενώ για το «Ανακαινίζω» τις 10.000 ευρώ.

Γ. «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για τις επιχειρήσεις, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με κονδύλια τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ.

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να εντάσσονται επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εξοπλισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τους κλάδους του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

Τα ποσοστά ενίσχυσης υπολογίζονται στο 40% με 50% για επενδύσεις έως 100.000 ευρώ για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών και από 50.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ για τον κλάδο του Τουρισμού (δυναμικότητα μονάδας έως 100 κλίνες).

Η εξοικονόμηση αναμένεται να προκύψει από την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, την αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, την αναβάθμιση ή και την ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού, κ.λπ. και την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού.

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101