Η νέα Δράση του ΕΣΠΑ ‘’e-λιανικό’’ – Β’ Κύκλος στοχεύει στην επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο κλάδο του λιανεμπορίου για την δημιουργία νέου ή την αναβάθμιση υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

• Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47) ως κύρια δραστηριότητα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
• Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών.
• Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
• Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις να υπάρχει μείωση τουλάχιστον 20% του κύκλου εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.
• Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
• Να μην έχουν ενταχθεί σε προηγούμενο κύκλο της Δράσης «e-Λιανικό».
• Δεν εντάσσονται οι επιχειρήσεις franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής (μόνο για νέα e-shop), λογισμικό και υπηρεσίες με σκοπό την ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος.
Για την Δημιουργία νέου e-shop ως 5.000,00.
Για την Αναβάθμιση υφιστάμενου e-shop ως 1.500,00 €.

Περίοδος υποβολής

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής: Δευτέρα 09/07/2021 και ώρα 13:00.
Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής: Τετάρτη 29/09/2021 και ώρα 15:00.

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101